Palača života

Palača života
- grad mijena
 

Palača života - grad mijena je jedan od značajnijih projekata obnove i revitalizacije kulturne baštine Splita u posljednjih 60 godina koji će doprinijeti atraktivnijem doživljaju Dioklecijanove palače, ali i posljedično utjecati na razvoj Splita kao cjelogodišnje turističke destinacije.

Projektom je obuhvaćena obnova Stare gradske vijećnice, zatim dvorišta i prizemlja Muzeja grada Splita, koji će ugradnjom lifta postati pristupačan i osobama s invaliditetom; te rekonstrukcija Jugoistočne kule Dioklecijanove palače sa zgradom u Lukačićevoj 5 i južnim dijelom istočnog zida Dioklecijanove palače. U okviru projekta će se također izraditi Plan upravljanja starom gradskom jezgrom i Akcijski Plan upravljanja posjetiteljima.

Muzej grada splita_new

Muzej grada
Splita

Stara gradska vjecnica_new

Stara gradska
vjećnica

Jugoistocna kula_new

Jugoistočna kula
i Lukačićeva

Stara gradska vijećnica

Pjaca (Narodni trg)

Stara gradska vijećnica je objekt spomeničke važnosti, zaštićen u sklopu stare gradske jezgre koja se nalazi na listi svjetske baštine UNESCO-a te pojedinačno zaštićeno dobro.

Adaptacijom i uređenjem Vijećnice, Split dobiva suvremeni multifunkcionalni prostor za izložbe, predavanja, manje koncerte, primanja i drugu namijenu, a manji dio posvećen je stalnom postavu koji tematizira Vijećnicu kroz povijest.

Saznajte više o povijesti i aktivnostima u Staroj gradskoj vijećnici

Muzej grada Splita

Muzej grada Splita je kulturna ustanova koja, osim stalnog postava Muzeja grada u Papalićevoj palači, upravlja i lokacijama od povijesno-kulturnog značaja za grad Split - Dioklecijanovi podrumi, Galerija Emanuel Vidović, Jugoistočna kula, Mletačka kula te Ophod. 

Saznajte više o povijesti i aktivnostima Muzeja grada Splita

Jugoistočna kula Dioklecijanove palače

(sa zgradom u Lukačićevoj 5 te južni dio istočnog zida Dioklecijanove palače)

Jugoistočna kula jedna je od četiri ugaone kule, koja je u Dioklecijanovo vrijeme imala obrambenu funkciju te je imala četiri etaže, za razliku od dvije ugaone kule uz sjeverni zid koje su bile troetažne. Svoj izgled zadržala je sve do izgradnje obrambenog ophoda u 15. stoljeća. Nadbiskupska kula spominje se u Statutu iz 1312. godine. U okviru te namjene, prvi kat kule već je u ranom Srednjem vijeku postao nadbiskupski stan. 

Saznajte više o povijesti i aktivnostima u Jugoistočnoj kuli

Naziv projekta: Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom

Strateški projekt koji se sufinancira kroz ITU mehanizam Urbane aglomeracije Split (OPKK 2014.-2020.) 

Nositelj projekta: Grad Split

Partneri u projektu: Muzej grada Splita, Turistička zajednica grada Splita

Kratki opis projekta, ciljevi i očekivani rezultati 

Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unaprjeđenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom Stare gradske jezgre (SGJ) s Dioklecijanovom palačom te pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara – kroz konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate, interpretaciju, prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju, održivo upravljanje posjetiteljima, marketing, kao i uvođenje primjerenih turističkih i ugostiteljskih sadržaja, doprinijet će razvoju nove, disperzirane posjetiteljske infrastrukture te rasterećenju najopterećenijih lokaliteta SGJ. 

Realizacijom aktivnosti planiranih projektom osigurava se jedinstvena kulturna i kulturno-turistička ponuda koja bi sadržavala nove kulturno-turističke proizvode utemeljene na autentičnosti, stručnoj i kreativnoj interpretaciji kulturne baštine, koji bi se posjetiteljima približili korištenjem suvremenih modela prezentacije i doživljaja kroz različita osjetila.

 Lokaliteti obuhvaćeni projektom većim dijelom nisu do sada prezentirani javnosti (Jugoistočna kula i pristup srednjovjekovnom ophodu na istočnom zidu Dioklecijanove palače), a nije prezentiran ni razvoj i značaj stare gradske jezgre i Palače. Muzej grada Splita je nepristupačan osobama s invaliditetom, kao i Stara gradska vijećnica, koja dosad nije bila valorizirana kao građevina i mjesto značajnih događaja u povijesti grada.

Lokaliteti uključeni u projekt: Stara gradska vijećnica, prizemlje Muzeja grada Splita, Jugoistočna kula Dioklecijanove palače sa zgradom u Lukačićevoj 5 te južni dio istočnog zida Dioklecijanove palače.

Ukupna vrijednost projekta: 25.421.397,75 kn

Iznos EU sufinanciranja (bespovratna sredstva): 18.225.974,54 kn

Razdoblje provedbe projekta: 07.12.2018. – 07.05.2023.

Kontakt osoba za više informacija: Radojka Tomašević, radojka.tomasevic@split.hr

linije