Detalj projekta

PROJECT
Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes

Palača života - grad mijena / Palace of Life - City of Changes

Fond/program Europski fond za regionalni razvoj; OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.; ITU poziv – Integrirani program razvoja posjetiteljske infrastrukture stare gradske jezgre s Dioklecijanovom palačom
Početak provedbe projekta 7.12.2018.
Trajanje projekta 53 mjeseca
Status U provedbi
Ukupna vrijednost projekta 25.421.397,75 kn
Ukupna vrijednost projekta za Grad Split 17.575.664,3 kn
Iznos bespovratnih EU sredstava namijenjen Gradu Splitu 12.624.376,54 kn
Nositelj projekta Grad Split (partneri: Muzej grada Splita, Turistička zajednica grada Splita)
Osoba nadležna za projekt Radojka Tomašević, Vedrana Franić, Tea Reić, Ivana Copot

Cilj i kratki opis projekta: Projekt Palača života - grad mijena temeljen na obnovi, valorizaciji, prezentaciji i unaprjeđenju upravljanja UNESCO-ovim lokalitetom Stare gradske jezgre (SGJ) s Dioklecijanovom palačom te pojedinačno zaštićenih nepokretnih kulturnih dobara – kroz konzervatorsko-restauratorske i građevinske zahvate, interpretaciju, prezentaciju, poboljšanje pristupačnosti, edukaciju, održivo upravljanje posjetiteljima, marketing, kao i uvođenje primjerenih turističkih i ugostiteljskih sadržaja,  doprinijet će razvoju nove, disperzirane posjetiteljske infrastrukture te rasterećenju najopterećenijih lokaliteta SGJ. Projekt će ujedno doprinijeti povećanju posjetitelja atrakcijama kulturne baštine, a posljedično i razvoju Splita kao cjelogodišnje turističke destinacije.

Realizacijom aktivnosti planiranih projektom osigurava se jedinstvena kulturna i kulturno-turistička ponuda koja bi sadržavala nove kulturno-turističke proizvode utemeljene na autentičnosti, stručnoj i kreativnoj interpretaciji kulturne baštine, koji bi se posjetiteljima približili korištenjem suvremenih modela prezentacije i doživljaja kroz različita osjetila. Lokaliteti obuhvaćeni projektom većim dijelom nisu do sada prezentirani javnosti (Jugoistočna kula i pristup srednjovjekovnom ophodu na istočnom zidu Dioklecijanove palače), a nije prezentiran ni razvoj i značaj stare gradske jezgre i Palače. Muzej grada Splita je nepristupačan osobama s invaliditetom, kao i Stara gradska vijećnica, koja dosad nije bila valorizirana kao građevina i mjesto značajnih događaja u povijesti grada.

Lokaliteti uključeni u projekt: Stara gradska vijećnica, prizemlje Muzeja grada Splita, Jugoistočna kula Dioklecijanove palače sa zgradom u Lukačićevoj 5 te južna strana istočnog zida Dioklecijanove palače