Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita

33. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita
R E P U B L I K A  H R V A T S K A
   Splitsko-dalmatinska županija
               GRAD SPLIT
           GRADSKO VIJEĆE
 
KLASA: 023-01/16-01/09
URBROJ: 2181/01-02-16-1
Split,  10. svibnja 2016. godine


                                                                                                                              VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 
                                                                                                                                                                                                         - s v i m a - 
  
  
   Na temelju članka 85. stavka 1. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita ('Službeni glasnik Grada Splita' 26/15), sazivam za

17. svibnja (utorak) 2016. godine u 9,00 sati
 
u zgradi Grada Splita (vijećnica), Branimirova obala 17/II. u Splitu
 
33. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA 

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I    R E D


 
1.    Vijećnička pitanja i odgovori


2.    Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice i nastavka 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita


3.    Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Splita


4.    Prijedlog odluke o stavljanju izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri u Splitu


5.    Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Splita za 2015. godinu
      - Račun prihoda i rashoda - opći dio
      - Račun prihoda i rashoda - račun financiranja
      - Realizacija plana rashoda i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji 01.01.2015. - 31.12.2015.
      - Realizacija plana rashoda po organizacijskoj klasifikaciji za razdoblje 01.01.2015. - 31.12.2015.
      - Realizacija plana rashoda po programskoj klasifikaciji za razdoblje od 01.01. 2015. - 31.12.2015. 
      - Financijski izvještaj Grada Splita za 2015. godinu
      - Financijski konsolidirani izvještaj za 2015. godinu - referentna stranica 
      - Financijski konsolidirani izvještaj za 2015.

6.    Financijsko izvješće o ostvarenom programu rada Turističke zajednice grada Splita za 2015. godinu


7.    Izvješće osoba s invaliditetom (problemi i mjere za njihovo rješavanje)


8.    Izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2015.


9.    Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2728 Z.U. 2963 K.O. Split, u naravi peterosoban stan na II. katu zgrade u Splitu na adresi Tončićeva 2


10.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 2372/1 Z.U. 136 K.O. Split u naravi stan površine 68,66 m2 na I. katu zgrade u Splitu na adresi Obrov 10


11.  Prijedlog zaključka o odricanju prava prvokupa za dio čest.zgr. 1968 Z.U. 5674 K.O. Split u naravi poslovni prostor površine 74,27 m2 na III. katu zgrade u Splitu na adresi Poljana Grgura Ninskog 1

12. Izvješće o radu Savjeta mladih grada Splita u 2015. godini


 

Untitled

Archive