Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT)

Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT Split), osnovan u sklopu Službe za međunarodne i EU projekte, izvršava sve obveze i funkcije Grada Splita kao  Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.  Integrirana teritorijalna ulaganja predstavljaju novi mehanizam (ITU mehanizam)  Europske unije za razdoblje 2014.-2020. godine koji je uveden sa ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja te se kroz ITU mehanizam provode aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju i kombiniraju sredstva iz više tematskih ciljeva.

Financiranje aktivnosti ITU mehanizma provodi se iz tri različita Europska fonda – Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020. te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. Za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju u najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj  (urbanim aglomeracijama Osijek, Rijeka, Split i Zagreb te urbanim područjima Pula, Slavonski Brod i Zadar) osigurano je ukupno 345,35 milijuna eura, od čega 54,21 milijuna eura indikativne alokacije za Urbanu aglomeraciju Split.

Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., koji je potpisan između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i gradova središta urbanih područja 13.travnja 2017., utvrđene su uloge Ministarstva kao Upravljačkog tijela i Gradova Posredničkih tijela integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PT). Pored delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća, Sporazumom su utvrđene i obveze ITU posredničkih tijela.

Potpisivanjem Sporazuma, Grad Split kao ITU PT je postao nositelj provedbe dijela postupka dodjele bespovratnih sredstava, u okviru specifičnih ciljeva 4c3 i 6e2 te specifičnih ciljeva 3a2, 6c1 i 7ii2 (u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2004.-2020., koji se odnosi na aktivnost ocjenjivanja kvalitete projektnih prijedloga te rangiranje odabranih projektnih prijedloga nakon objave poziva za dostavu projektnih prijedloga za pojedine specifične ciljeve. 

Uz rad na pripremi objava svih poziva za ITU strateške projekte i grant sheme zajedno s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnje agencije za ugovaranje i financiranje programa i projekata Europske unije (SAFU), te uz osnovnu delegiranu funkciju ocjenjivanja kvalitete za sve projekte koji se budu prijavili na ITU pozive, ITU PT Split sudjeluje i u radu Odbora za praćenje provedbe Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.g., u radu svih mreža i radnih skupina za nepravilnosti, reviziju, upravljanje rizicima, prijevare, državne potpore, javnu nabavu za tijela u sustavu, MIS administratore, te odrađuje funkcije tajništva kako Partnerskog vijeća, tako i Koordinacijskog vijeća Urbane aglomeracije Split, te praćenja i evaluacije provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Split. 

Postupanja unutar ITU PT Split su regulirana Zajedničkim nacionalnim pravilima, Sporazumom o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Sporazumom o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020, Priručnikom o postupanju ITU PT Split, te uputama nadležnog Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kao Upravljačkog tijela.  

Sufinanciranje svih troškova ITU ureda je osigurano iz Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020,  kroz projekt KK.10.1.1.02.0005 „Grad Split-tehnička pomoć ITU PT“ kojom je osigurano 16.220.647,75 kn bespovratnih sredstava za financiranje svih troškova ITU Odjeka do 31.12.2023.g.