Izvješća o javnim raspravama

DEFAULT (CONTENT)

Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Trga Hrvatske bratske zajednice u Splitu

Procedura izrade i donošenja ID DPU-a sukladno Odluci o izradi (Službeni glasnik Grada Splita br. 68/19)