Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba

Online pregled Vaših dugovanja i potraživanja prema Gradu

Dugovanja i potraživanja građana i pravnih osoba sa Gradom

Online pregled Vaših dugovanja i potraživanja prema Gradu
Potrebno za pristup podacima, potrebno je pristupno ime (login/username) i zaporka (password) koje možete dobiti u Gradskoj upravi na jednoj od adresa:
Obala kneza Branimira 17, Info pult

Za fizičku osobu

  • osobnu iskaznicu
  • ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom tražitelj podataka nije u srodstvu potrebno je donijeti punomoć ovjerenu od javnog bilježnika
  • ako se traži lozinka za drugu fizičku osobu s kojom je tražitelj podataka u srodstvu potrebno je donijeti samo dokaz o srodstvu

Za pravnu osobu

  • osobnu iskaznicu
  • potpisan i pečatom ovjeren zahtjev pravne osobe s imenom osobe kojoj treba dati lozinku

Pristup pregledu dugovanja i potraživanja
pristup pomoću SUN Jave (preporuča se) https://web.split.hr/forms/frmservlet?form=webizvj.fmx&config=jdk163

Pomoć u korištenju programa 
Da biste mogli koristiti "Dugovanja-potraživanja", važno je:
Prije prvog korištenja morate pokrenuti instalaciju SUN Jave verzija 6 upgrade 20 koju ćete preuzeti ovdje.

  1. Program zahtijeva Internet Explorer kao preglednik i Java 6 kao plug-in
  2. Instalacija opcije s dvije Jave (Java 6 i Java 8) za dugovanja-potraživanja (screenshot i upute)

Postavke nakon instalacije Jave: 

  • U Java Control panelu isključiti automatsko ažuriranje Jave na više verzije. 
  • U Java Control panelu odabrati opciju "Use SSL 2.0 compatible ClientHello format.

Postavke Internet pretraživača
u sigurnosnim postavkama morate imati osposobljene ("Enable") opcije
"Run ActiveX controls and plug-ins"
"Download signed ActiveX Controls"
isključiti Pop-up Blocker (Turn Off Pop-up Blocker").