Detalj oglasa

NEWS
OldId: 3228
[EasyDNNnews:IfExists:EventEndDate] - [EasyDNNnews:EndIf:EventEndDate]

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola sa prebivalištem na području Grada Splita u svezi ostvarivanja prava na novčani bon za nabavku udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u školskoj godini 2013./14.

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola

Obavijest roditeljima učenika osnovnih škola sa prebivalištem na području Grada Splita u svezi ostvarivanja prava na novčani bon za nabavku udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u školskoj godini 2013./14.

Split_Riva_vijesti.jpgGrad Split osigurao je u svom Proračunu sredstva za pokriće dijela troškova nabavke odabranih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava. Pravo na novčani bon u školskoj godini 2013./2014. ostvaruju slijedeće kategorije učenika uz uvjet da zajedno s roditeljima imaju prebivalište na području grada Splita neprekinuto najmanje tri (3) godine do dana podnošenja zahtjeva 

1. Učenici iz obitelji čiji prihod po članu kućanstva ne prelazi 1.000,00 kuna mjesečno, a što se dokazuje rješenjem  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za djecu za tekuću godinu ili potvrdom Porezne uprave o dohotku roditelja.

2. Učenici iz obitelji u kojoj su roditelji/skrbnik/udomitelj nezaposleni, koji svoj status dokazuju uvjerenjem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Split.

3. Učenici iz obitelji u kojoj roditelji/udomitelj/skrbnik nisu primili plaću u protekla tri mjeseca, što dokazuju odgovarajućom potvrdom od strane poslodavca

4. Učenici iz obitelji s četvero i više djece pod uvjetom da žive u zajedničkom kućanstvu i da primaju dječji doplatak, što se dokazuje predočenjem izvadaka iz matice rođenih za djecu i rješenjem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o priznavanju prava na doplatak za djecu za tekuću godinu.

Pored navedene dokumentacije roditelji su dužni dostaviti: preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika/udomitelja s datumom izdavanja prije najmanje tri godine ili presliku uvjerenja o prebivalištu , OIB za roditelja/ skrbnika/udomitelja, OIB za  učenika, uvjerenje škole iz koje je vidljivo u koji je razred učenik upisan u školskoj godini 2013./14. (Uvjerenja će se izdavati u tajništvu škole od 17.06.2013. do  05.07.2013., u vremenu od 9-13 sati) 

Zahtjevi će se preuzimati i predavati u gradskom kotaru ili mjesnom odboru prema prebivalištu obitelji, u vremenu od 24.06. 2013. do 12.07.2013., od  9-13 sati. 

Popisi roditelja, podnositelja zahtjeva čije dijete ostvaruje pravo na novčani bon Grada Splita bit će objavljeni dana 19.08.2013. godine  u prostorijama gradskog kotara ili mjesnog odbora, gdje će s tim datumom započeti i podjela  bonova koja traje do 30.08.2013., od 9-13 sati. 

Za sve kategorije učenika polaznika od I.-IV. razreda osigurat će se novčani bon za pokriće dijela troškova nabavke odabranih udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u vrijednosti  200,00 kuna, a za učenike polaznike od V.-VIII. razreda novčani bon u vrijednosti 300,00 kuna. Novčani bon neće se odobriti učenicima koji su  pravo za nabavku udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava  u školskoj godini 2013./14. ostvarili po nekoj drugoj osnovi.

 

> Tekst obavijesti
> Zahtjev za ostvarivanje prava na pomoć za kupnju školskih udžbenika

Hidden script for title transfer