Detalj oglasa

NEWS
23.9.2019. - 2.1.2020.

Obavijest o zatvaranju natječaja za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu.

Grad Split objavljuje 23. rujna 2019. godine da je iscrpljen ukupno planirani iznos za financijske potpore u 2019.g. po Natječaju za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2019. godinu sa projekcijama za 2020.-2021. godinu, stoga je isti ZATVOREN za prijavitelje.

Hidden script for title transfer