Detalj oglasa

NEWS
OldId: 7809
[EasyDNNnews:IfExists:EventEndDate] - [EasyDNNnews:EndIf:EventEndDate]

Obavijest o započinjanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača

Obavijest o započinjanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13), Grad Split, Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje daje

 
OBAVIJEST
o  započinjanju  postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača


Postupak stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 10/01) u Splitu, započet je temeljem Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela područja Dujmovača u Splitu, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 31. sjednici održanoj 26. siječnja 2016.godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj 05/16.

Hidden script for title transfer