Detalj oglasa

NEWS
OldId: 9846
[EasyDNNnews:IfExists:EventEndDate] - [EasyDNNnews:EndIf:EventEndDate]

Obavijest o Javnoj raspravi o Prijedlogu stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja za sadržaje Medicinskog fakulteta na području Križina

Hidden script for title transfer