Detalj oglasa

NEWS
12.8.2020.

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Konfliktne karte buke Grada Splita i Akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji

Obavijest o Javnoj raspravi o prijedlogu Konfliktne karte buke Grada Splita i Akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji (Elaborat akcijskog plana upravljanja bukom okoliša Grada Splita za razdoblje 2019. – 2024.g. za: 1. cestovni promet, 2. željeznički promet i 3. industrijski pogoni i postrojenja) - za 3. Krug izvještavanja Europskoj komisiji.

 

NAČIN INFORMIRANJA I SUDJELOVANJA JAVNOSTI:

  1. Javni uvid u Konfliktnu kartu buke Grada Splita i Akcijski plan upravljanja bukom Grada Splita za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji (Elaborat Akcijskog plana upravljanja bukom okoliša Grada Splita za razdoblje 2019. – 2024.g. za: 1. cestovni promet, 2. željeznički promet i 3. industrijski pogoni i postrojenja) će trajati od 17. kolovoza 2020. g. do 17. rujna 2020. g., a može se izvršiti svakim danom od 900 do 1500 sati, u prizemlju zgrade Gradske uprave, Obala kneza Branimira 17, Split.
  2. Javno izlaganje će se održati u utorak, 14. rujna 2020. g. s početkom u 1400 sati, u prostorijama gradske uprave u Splitu. (Ukoliko zbog pandemije  uzrokovane virusom COVID-19 dođe do promjene mjesta ili načina održavanja Javnog izlaganja javnost će biti pravovremeno obaviještena na mrežnoj stranici Grada Splita.)
  3. Prijedlog Konfliktne karte buke Grada Splita i Akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji (Elaborat Akcijskog plana upravljanja bukom okoliša Grada Splita za razdoblje 2019. – 2024.g. za: 1. cestovni promet, 2. željeznički promet i 3. industrijski pogoni i postrojenja) se može pogledati i na mrežnoj stranici  Grada Splita: www.split.hr.
  4. Poziva se javnost i zainteresirana javnost na sudjelovanje u izradi Dokumenata tako da iznese svoja mišljenja, primjedbe, prijedloge i sugestije na Prijedlog Konfliktne karte buke Grada Splita i Akcijskog plana upravljanja bukom Grada Splita za 3. krug izvještavanja Europskoj komisiji. Isti se mogu dati u zapisnik za vrijeme Javnog izlaganja, mogu se dostaviti u pisanom obliku do dana isteka Javnog uvida (do 17. rujna 2020. godine) na adresu: Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split ili putem elektronske pošte na adresu:
    odjel.urbanizam@split.hr
    Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku ili nisu čitko napisani neće se razmatrati.

 

Napomena: Grad Split, kao voditelj zbirke osobnih podataka, sukladno članku 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša dužan  je objaviti popis sudionika u javnoj raspravi u izvješću o javnoj raspravi.

Osobni podaci prikupljeni u ovom postupku će se, sukladno članku 6. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), obrađivati sa svrhom utvrđenom Zakonom.

 

 

Hidden script for title transfer