Detalj oglasa

NEWS
9.6.2020.

Obavijest o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu

Sukladno članku 88. stavku 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne Novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Split, Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša daje

 

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG  PLANA UREĐENJA JUGOISTOČNOG DIJELA PODRUČJA VISOKE U SPLITU

 

Procedura izrade izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 3/96, 2/98, 16/08, 36/12) započela je temeljem Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja jugoistočnog dijela područja Visoke u Splitu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Splita na 33. sjednici održanoj 9. travnja 2020. godine, a koja je objavljena u Službenom glasniku Grada Splita, broj 20/20.

 

 

Hidden script for title transfer