Detalj oglasa

NEWS
OldId: 8585
[EasyDNNnews:IfExists:EventEndDate] - [EasyDNNnews:EndIf:EventEndDate]

Obavijest o božićnicama za umirovljenike, nezaposlene i korisnike zajamčene minimalne naknade

Obavijest o božićnicama za umirovljenike, nezaposlene i korisnike zajamčene minimalne naknade

Sukladno zaključku Gradskog vijeća Grada Splita od 19. prosinca 2016. godine osigurana su sredstva za pokriće poklon bonova tzv.“božićnica“:

2014_03_15_Split_003.jpg - umirovljenicima s prebivalištem u Gradu Splitu koji su stekli status umirovljenika do kraja 2016. godine, bon od 100,00 kuna,
- nezaposlenim osobama s prebivalištem u Gradu Splitu koje su do 30. studenog 2016. godine bile prijavljene u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje Područnoj službi Split, bon od 200,00 kuna.
- korisnicima zajamčene minimalne naknade s prebivalištem u Gradu Splitu, bon od 300,00 kuna.
 
Podjela poklon bonova trajat će od 16. siječnja do 10. veljače 2017. g. svaki radni dan u vremenu od 9 sati do 12 sati u prostorijama gradskih kotareva i mjesnih odbora prema adresi stanovanja gore navedenih kategorija građana.
Umirovljenici su dužni donijeti dokaz da su korisnici mirovine (rješenje HZMO-a, izvještaj banke, odrezak od mirovine ili sl.) i svoju osobnu iskaznicu.
 
Korisnici zajamčene minimalne naknade dužni su donijeti rješenje Centra za socijalnu skrb o priznatom pravu na zajamčenu minimalnu naknadu (ili uplatnicu Centra iz koje je vidljivo da je uplaćena ZMN) i svoju osobnu iskaznicu.
 
Nezaposlene osobe su dužne donijeti svoju osobnu iskaznicu.

Hidden script for title transfer