Detalj oglasa

NEWS
14.2.2020.

Natječaj za prijavu projekata udruga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2020. godinu

Hidden script for title transfer