Detalj oglasa

NEWS
11.2.2020.

Natječaj za prijavu projekata od interesa za Grad Split u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Splita za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. - 2022. godinu

Hidden script for title transfer