Detalj oglasa

NEWS
10.10.2019.

Javni poziv za na uvid u spis predmeta u postupku utvrđivanja građevne čestice za građenje građevine stambene namjene i građenje pomoćne građevine – bazena

na k.č.z. 3399/2 k.o. Slatine; podnositelj: Meike Klaus

Tekst poziva

Hidden script for title transfer