Detalj oglasa

NEWS
31.1.2020.

Javni poziv za dodjelu državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu

Na temelju točke 14. Programa državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu (Službeni glasnik Grada Splita 69/19) Grad Split objavljuje:

Javni poziv za dodjelu državne potpore za zapošljavanje osoba s invaliditetom za 2020. godinu dana 31. siječnja 2020. godine.

 

Hidden script for title transfer