Detalj oglasa

NEWS
OldId: 7736
[EasyDNNnews:IfExists:EventEndDate] - [EasyDNNnews:EndIf:EventEndDate]

Javna rasprava o Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja područja Dobri u Splitu

Javna rasprava

o Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja područja Dobri u Splitu

Temeljem  članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne  novine“, broj 153/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Splita o utvrđivanju Prijedloga stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri u Splitu (Klasa:350-01/15-01/00043, Urbroj:2181/01-01-15-0010) Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno planiranje objavljujeJAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana uređenja područja Dobri u Splitu
 

 

1. Za vrijeme trajanja javne rasprave, na javni uvid će se izložiti Prijedlog stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana područja Dobri u Splitu, i to u prostorijama gradske uprave, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split (zgrada ex „Banovine“).
2. Javni uvid trajat će od 21. siječnja do 28. siječnja 2016. godine, a prijedlog stavljanja izvan snage plana može se pogledati svakog dana od 900 do 1500 sati.
3. Prijedlog stavljanja izvan snage plana bit će objavljen i na web stranici Grada Splita: www.split.hr
4. Javno izlaganje održat će se u utorak, 26. siječnja 2016. godine sa početkom u 1000 sati, u prostorijama u kojima je prijedlog  izložen.
5. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi tako da daju svoja očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog stavljanja izvan snage plana. Iste mogu dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili, do dana isteka javnog uvida dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Split, Služba za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Obala kneza Branimira 17, 21000 Split ili putem elektronske pošte na adresu: odjel.urbanizam@split.hr.
__________________________________________________________________________

Hidden script for title transfer