Odsjek za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama

U ovom odsjeku obavljaju se poslovi u dijelu skrbi o pravima branitelja, obitelji poginulih branitelja (roditelja, udovica i djece), hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji u okviru obveza Grada utvrđenih zakonima i drugim aktima.

Odsjek prati i pomaže u ostvarivanju prava branitelja iz nadležnosti upravnih tijela Gradske uprave, surađuje s braniteljskim udrugama na ostvarivanju zajedničkih ciljeva i interesa

DEFAULT (CONTENT)

Plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja

Plan raspodjele sredstava projektima udruga branitelja

temeljem objavljenog Natječaja za prijavu projekata udruga branitelja iz područja Socijalna i zdravstvena zaštita, unaprjeđenje zdravlja i kvalitete života hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za 2018.godinu
> Lista plana raspodjele sredstava

Voditelj Odsjeka za suradnju s braniteljima i braniteljskim udrugama
Zdravko Parčina