Odsjek za staru gradsku jezgru i baštinu

U okviru ovog odsjeka obavljaju se stručni i drugi poslovi na obnovi, zaštiti i očuvanju povijesne jezgre i ostalog graditeljskog nasljeđa. Osnovni zadatak Odsjeka je planiranje i koordiniranje obnove i revitalizacije splitske povijesne jezgre, kao i provođenje sanacijskih i konzervatorskih radova na pojedinim objektima koji se financiraju iz gradskog proračuna.