Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama

Odsjek za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, razvoj i učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite, zaštite od požara, elementarnih nepogoda i vatrogastva, te koordinira djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite u slučaju velikih nesreća i katastrofa,. Planira i prati mjere zaštite na radu u okviru radnih prostorija i objekata Gradske uprave  i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost. Izrađuje nacrte prijedloga planova i drugih akata iz ove oblasti i sudjeluje u njihovoj izradi, radi usavršavanja, unapređenja i donošenje mjera iz navedenih oblasti.