Ured Grada

Ured Grada sastoji se od šest odsjeka u kojima se obavljaju poslovi Gradskog vijeća Grada Splita...

Ured grada

U Uredu Grada sistematizirano je šest odsjeka u kojima se obavljaju poslovi Gradskog vijeća Grada Splita, radni, pravno-normativni i opći poslovi Grada Splita, protokol, promidžba i međunarodna suradnja, suradnja s braniteljima i braniteljskim udrugama te suradnja s civilnim udrugama, mladima, nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama. Nadalje, u Uredu Grada obavljaju se i poslovi na obnovi, zaštiti, korištenju očuvanju povijesne jezgre i baštine te poslovi vezani za sigurnost i upravljanje kriznim situacijama kao i poslovi prava na pristup informacijama i zaštite osobnih podataka.

Važniji akti

Statut Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 17/09, 11/10, 18/13, 46/13 – pročišćeni tekst, 11/18 i 6/20)

Pravilnik o unutarnjem redu i načinu rada upravnih tijela Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 5/18, 29/18, 40/18, 7/19, 9/19, 15/19, 23/19, 54/19, 58/19, 59/19, 61/19, 4/20, 7/20, 10/20 i 14/20)

Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 42/19)

Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 66/19 i 11/20)

Pravilnika o kriterijima i postupku za prihvaćanje pokroviteljstva Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 29/17)

Pravilnik o financiranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Splitu („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 47/15 i 6/19)

Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele naknade dijela putnih troškova studentima iz programa ERASMUS+ studija („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 34/18 i 44/19)

Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 33/18)