Starije osobe

DEFAULT (CONTENT)

Potpora umirovljenicima „Moj zlatni Split“

Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi (19/19) umirovljenici s prebivalištem na području Grada Splita i s navršenih 60 godina života čija primanja ne prelaze 2.000 kuna i koji zadovoljavaju uvjete besplatno dobivaju na raspolaganje karticu u sklopu projekta „MOJ ZLATNI SPLIT“. Na karticu se mjesečno uplaćuje potpora za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba i namjensko trošenje u trgovačkom lancu, a kartica omogućuje i aktivnije sudjelovanje u kulturnom, sportskom i društvenom životu.

2019_05_21_Umirovljenici.jpg

Mjesečni iznosi potpore za umirovljenike:

 • za umirovljenike s ukupnim prihodima do 900,00 kn u iznosu od 300 kuna,
 • s ukupnim prihodima od 900,01 kn do 1200,00 kn u iznosu od 250 kuna,
 • s ukupnim prihodima od 1200,01 kn do 1500,00 kn u iznosu od 200 kuna,
 • s ukupnim prihodima od 1500,01 kn do 2000,00 kn u iznosu od 100 kuna

Ostali uvjeti za dobivanje kartice:

 • prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva
 • umirovljenici u dobi od 60 godina i više
 • nema u vlasništvu ili suvlasništvu drugi stan ili kuću, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje
 • u mjesečni iznos mirovine uračunava se i zaštitni dodatak za tekući mjesec

Potporu ne mogu ostvariti umirovljenici koji su ostvarili pravo na uslugu stalnog smještaja u dom socijalne skrbi na temelju rješenja Centra i umirovljenici koji imaju rješenje Upravnog tijela o pravu na naknadu korisnicima osobne invalidnine Centra.

Uvjeti za ostvarivanje ovoga prava odnose se i na umirovljenike koji su ostvarili mirovinu po međunarodnom ugovoru nakon što podnesu Upravnom tijelu zahtjev te predoče rješenja o mirovini i/ili odrezak od mirovina.


Zahtjev s potrebnom dokumentacijom korisnik može:

 • dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu,
 • poslati poštom Upravnom tijelu,
 • osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

Uz zahtjev na kojem se nalazi privola za obradu osobnih podataka, i izjavu kojom jamči da u vlasništvu ili suvlasništvu nema stan ili kuću koja mu ne služi za stanovanje, poslovni prostor, apartman ili kuću za odmor, umirovljenik mora predati kopiju osobne iskaznice i dokaz o visini posljednje mirovine.

Ovo je prvi put da je Grad Split na ovakav način formirao bazu umirovljenika koji sukladno socijalnom statusu ostvaruju pravo na potporu u projektu „Moj zlatni Split“ čiji je cilj omogućiti građanima dostojanstvene zlatne godine.

S obzirom da je Grad Split smješten na obali, vizualno rješenje kartice je razvijeno s idejom predstavljanja grada kao mirne, sigurne luke za naše sugrađane u zlatnom dobu.

Iz tog razloga je centralni motiv sidro koje simbolizira njihov odabir - grad u kojem su odlučili pustiti sidro i ostati.

Napomena:
Pravo na potporu se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.