Socijalno ugroženi građani, pojedinci i obitelji

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova

Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova u što spada osnovna pogrebna oprema i troškovi ukopa do najviše 2500,00 kn, može ostvariti član obitelji umrle osobe s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, ako ispunjava uvjet prihoda.

Pravo na novčanu naknadu za podmirenje pogrebnih troškova ne može ostvariti obitelj umrlog ako se naknada za pogrebne troškove može ostvariti putem Centra.

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom korisnici mogu u roku od tri (3) mjeseca nakon smrti umrle osobe: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

Napomena: Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od:


   Samac

   2300,00 kuna

   Dvočlana obitelj

   2900,00 kuna

   Za svakog daljnjeg člana

   +700,00 kuna
 

Zahtjev - pogrebni

Prava ispitanika - pogrebni