Socijalno ugroženi građani, pojedinci i obitelji

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na naknadu za troškove stanovanja

Pravo na naknadu za troškove stanovanja mogu ostvariti korisnici zajamčene minimalne naknade. Naknada za troškove stanovanja priznaje se do iznosa polovice iznosa ZMN priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene Zakonom.

Uz zahtjev za ostvarivanje prava korisnik obavezno mora priložiti:

- presliku rješenja Centra o priznavanju prava na ZMN, 
- preslike računa za troškove stanovanja (komunalna naknada, voda, električna energija, najamnina, usluge odvoza komunalnog otpada, ostali troškovi predviđeni Zakonom) 

Grad Split o navedenom pravu odlučuje rješenjem, te djelomično ili u cijelosti izvršava plaćanje računa ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je pružila usluge za troškove stanovanja. 
Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troškova stanovanja s potrebnom dokumentacijom korisnici mogu:

- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.

Zahtjev - troškovi stanovanja

Izjava - troškovi stanovanja

Prava ispitanika - troškovi stanovanja