Socijalno ugroženi građani, pojedinci i obitelji

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti korisnik s prebivalištem u Gradu Splitu neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva, koji ispunjava uvjet prihoda i koji se nađe u izuzetno teškoj zdravstvenoj i materijalnoj situaciji zbog maligne bolesti dijagnosticirane najviše jednu (1) godinu prije podnošenja zahtjeva u iznosu do najviše 3.000 kuna.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć s potrebnom dokumentacijom korisnici mogu:

- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripadaju, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.
Napomena: Uvjet prihoda ispunjava korisnik ako nema mjesečni prihod viši od: 


   Samac

   2300,00 kuna

   Dvočlana obitelj

   2900,00 kuna

   Za svakog daljnjeg člana

   +700,00 kuna

 

Zahtjev - jednokratna

Prava ispitanika - jednokratna