Poticanje rada udruga i volonterskog rada u socijalnoj skrbi

Financiranje projekata udruga

Financiranje projekata udruga provodi se putem javnog natječaja. Financijska sredstva, bez objavljivanja javnog natječaja dodjeljuju se izravno samo kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode.

Upravno tijelo po potrebi provodi postupke javne nabave usluga iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite i ugovara s odabranim pružateljima (udruge i druge pravne osobe) plaćanje usluga.

U proračunu se osiguravaju sredstva za sufinanciranje projekata iz socijalne skrbi i zdravstvene zaštite za koje su udrugama u godini podnošenja zahtjeva Gradu Splitu odobrena sredstva iz EU fondova u najvišem iznosu do 10% obveza udruge u sufinanciranju odobrenog projekta.