Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Udomitelj može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć

Udomitelj može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje usluge dadilje za udomljeno dijete do upisa u redovni program predškolskog odgoja u visini troška koji mjesečno ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna ukoliko je udomitelj kao i punoljetni članovi udomiteljske obitelji u radnom odnosu (osim ako su na redovnom školovanju) i ako zadovoljava uvjet prebivališta u Gradu Splitu  neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava  sa potrebnom dokumentacijom korisnik može: 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada

Dadilja je fizička osoba koja djelatnost dadilje obavlja kao obrtnik ili je zaposlena kod obrtnika koji obavlja djelatnost dadilje i upisani su u Registar osoba koji obavljaju djelatnost dadilje Centra za socijalnu skrb, te je upisana u njihov imenik dadilja.

Napomena: Upravno tijelo donosi rješenje o sufinanciranju dadilje, a u izreci rješenja se utvrđuje visina sufinanciranja s mjesečnim iznosom od najviše 2.000,00 kuna, kao i razdoblje ostvarivanje prava (od mjeseca podnošenja zahtjeva do mjeseca koji prethodi početku pedagoške godine za koju je nakon smještaja korisnika bilo moguće sudjelovati na javnom pozivu za upis djece u predškolsku ustanovu). Plaćanje se vrši na temelju dostavljenih ugovora i/ili računa u jednokratnom mjesečnom iznosu.

Zahtjev - udomitelji

Prava ispitanika - udomitelji