Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na naknadu za novorođeno dijete Grada Splita

Pravo na naknadu za novorođeno dijete Grada Splita ima svako novorođeno dijete koje je rođeno u Gradu Splitu, a jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva. 
Novčani iznos naknade za novorođeno dijete ovisi o broju djece u obitelji roditelja podnositelja zahtjeva koji s njim žive u zajedničkom kućanstvu, odnosno roditelja kojem su djeca dodijeljena na brigu i skrb temeljem pravomoćne presude o razvodu braka, odnosno odobrenog Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnog rješenja o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, te iznosi:

> za prvo novorođeno dijete u obitelj 2.000,00 kn,

> za drugo novorođeno dijete u obitelj 4.000,00 kn,

> za treće i svako daljnje novorođeno dijete u obitelji 55.000,00 kn,


Naknade za prvo i drugo novorođeno dijete se isplaćuju jednokratno, dok za treće i svako daljnje novorođeno dijete u jednakim godišnjim obrocima tijekom 10 (deset) godina.

Pravo se ne može ostvariti ukoliko je obitelj dobila naknadu za novorođeno dijete od druge jedinice lokalne samouprave (grada ili općine).

Ovo pravo se pod jednakim uvjetima odnosi i na posvojenu djecu čiji biološki roditelji nisu koristili pravo na naknadu pri rođenju djeteta, te se zahtjev može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od posvojenja djeteta.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije u roku od šest (6) mjeseci od rođenja djeteta, te ga roditelji mogu s potrebnom dokumentacijom mogu: 
- dostaviti gradskom kotaru/mjesnom odboru kojem pripada roditelj djeteta, a koji će zahtjev s dokumentacijom proslijediti Upravnom tijelu, 
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.


Napomena:  Ako je roditelj podnositelj zahtjeva ili korisnik novčane pomoći preminuo ili ako su pravomoćnom presudom o razvodu braka odnosno odobrenom Planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili pravomoćnim rješenjem o dodjeli djece na brigu i skrb u slučaju prestanka izvanbračne zajednice, djeca dodijeljena na brigu i skrb roditelju koji nije korisnik prava, neisplaćeni iznosi, odnosno obroci, bit će isplaćeni drugom roditelju, odnosno skrbniku djeteta.