Djeca i mladi

DEFAULT (CONTENT)

Pravo na besplatno korištenje javnog gradskog prijevoza

- godišnju pokaznu kartu mogu ostvariti učenici i redoviti studenti iz obitelji s troje i više djece ako jedan roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Splita neprekinuto najmanje 3 (tri) godine do dana podnošenja zahtjeva i uz uvjet da primaju dječji doplatak. 

Zahtjev (obrazac broj 7) s potrebnom dokumentacijom (preslik osobne iskaznice jednog roditelja; novije rješenje o ostvarenom pravu na dječji doplatak ili Potvrdu; preslik rodnih listova, ispunjeni zahtjev za izdavanje pokazne karte tvrtke Promet d.o.o. i dvije fotografije) korisnici mogu:
- poslati poštom Upravnom tijelu, 
- osobno donijeti u centralnu pisarnicu Grada Splita.


Napomena: Za učenike je rok dostave dokumenata 30. rujna, a za studente 31. listopada u tekućoj školskoj/ akademskoj godini kako bi se pravo ostvarilo od početka školske/ akademske godine. Nakon navedenog roka ukoliko se zahtjev podnese u tijeku godine, pravo na besplatni prijevoz se ostvaruje od prvoga dana sljedećeg mjeseca nakon podnošenja zahtjeva.