Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju

Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva...

Djelokrug rada

Odjel obavlja upravne, stručne i druge poslove vezane za socijalno zbrinjavanje građana, skrbi o lokalnim potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, predlaže mjere za poboljšanje lokalnih mjera socijalne i zdravstvene zaštite stanovništva, prati socijalna i demografska kretanja i pojave, predlaže organiziranje odgojno-zdravstvenih mjera, izrađuje stručne studije i surađuje s drugim tijelima u cilju unapređenja stanja.

  • Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvenu zaštitu
  • Odsjek za demografsku potporu i međugeneracijsku solidarnost

Pravni okvir

Zakon o socijalnoj skrbi ( „Narodne novine“, broj: 18/22)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj:  100/18, 125/19 i 147/20)

Odluka o socijalnoj skrbi („Službeni glasnik Grada Splita“, broj: 19/19, 38/20 i 70/20)

Odluka o naknadi novorođenoj djeci Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj:  38/20 i 67/21)