Odsjek za Smart City projekte i digitalizaciju

Odsjek za Smart City projekte i digitalizaciju

U okviru Odsjeka za Smart City provode se projekti razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija kojima će se poboljšati kvaliteta i efikasnost urbanih usluga Grada Splita kao što su energetska učinkovitost, transport i komunalije, s ciljem smanjivanja potrošnje resursa i ukupnih troškova te podizanja razine digitalnog okruženja i inovativnosti u rješavanju urbanih pitanja. Nadležnosti Odsjeka za Smart City usmjerene ka energetskoj učinkovitosti, između ostalog, obuhvaćaju aktivnosti koje je Grad dužan provoditi sukladno zakonskim odredbama, poput izrade energetskih pregleda i certifikata za sve gradske objekte, korištenje Informacijskog sustava za gospodarenje energijom za sve objekte u vlasništvu Grada Splita, korištenje Sustava za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije, izradu Godišnjih i akcijskih planova energetske učinkovitosti Grada Splita, vođenje evidencije objekata javne namjene u vlasništvu Grada Splita te aktivnosti savjetovanja unutar Info ureda energetske učinkovitosti za građane.

Viša savjetnica za smart city projekte i digitalizaciju
Andrea Barić
  • 021/310-130