Služba za međunarodne i EU projekte

Služba za međunarodne i EU projekte sastoji se od tri odsjeka u kojima se obavljaju poslovi prijave i provedbe međunarodnih i EU projekata...

Djelokrug rada

Služba za međunarodne i EU projekte obavlja poslove planiranja, pripreme, prijave, provedbe i praćenja nacionalnih, međunarodnih i EU projekata; kao i projekata razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija kojima se poboljšava kvaliteta i efikasnost urbanih usluga Grada Splita. Također, unutar Službe izvršavaju se sve obveze i funkcije Grada Splita kao Posredničkog tijela za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kao i Grada nositelja i središta Urbane aglomeracije Split.

Služba obavlja i poslove redovitog informiranja i savjetovanja zainteresiranih službenika Grada, poduzetnika, udruga, ustanova i poduzeća u vlasništvu Grada o mogućnostima dobivanja bespovratnih sredstava, te pruža pomoći pri apliciranju na EU i nacionalne natječaje.

Služba za međunarodne i EU projekte kontinuirano doprinosi međunarodnoj vidljivosti i promociji grada Splita te poboljšanju života građana u samom Splitu i Urbanoj aglomeraciji Split provođenjem projekata iz raznih područja javnog interesa, kao i dogovaranjem i uspostavljanjem partnerstava i suradnje s različitim institucijama i organizacijama u Republici Hrvatskoj i Europi.

Služba se sastoji od tri odsjeka.