Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima

Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima sastoji se od tri odsjeka u kojima se obavljaju poslovi koordinacije predlaganja i strateškog planiranja razvojnih projekta Grada...

Djelokrug rada

Služba za izgradnju i upravljanje razvojnim projektima sastoji se od tri odsjeka u kojima se obavljaju poslovi koordinacije predlaganja i strateškog planiranja razvojnih projekta Grada. Služba obavlja stručne poslove u vezi s izgradnjom komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje kojima je Grad investitor. Služba rješava imovinsko pravne poslove pripreme zemljišta vezano za izgradnju građevina kojima je Grad investor i sudjeluje u postupcima ovjere i izrade akata potrebnih za izdavanje akata koje izdaje upravni odjel iz područja prostornog uređenja i gradnje uključivo i pripremu zemljišta u tim postupcima.

Odsjek za strateško planiranje i upravljanje razvojnim projektima

Odsjek obavlja poslove koordinacije predlaganja i strateškog planiranja razvojnih projekata Grada, obavlja stručne poslove programiranja, reprogramiranja, vrednovanja i obrazlaganja projekata, predlaže prioritete i izvore financiranja. Za odabrane projekte odsjek izrađuje plan realizacije.

Odsjek za imovinsko-pravne poslove

U ovom Odsjeku se obavlja imovinskopravna priprema za izgradnju građevina kojima je Grad investitor. Pribavljanje građevinskog zemljišta za izgradnju, sklapanje nagodbi s vlasnicima nekretnina, pokretanje postupka izvlaštenja pred nadležnim tijelom i sudjelovanje u postupku, raspolaganje građevinskim zemljištem u vlasništvu Grada Splita.

Odsjek za izgradnju

Odsjek obavlja stručne poslove u vezi s izgradnjom i kapitalnim održavanjem komunalne infrastrukture i građevina visokogradnje  kojima je Grad investitor (vrtići,škole,školske sportske dvorane i sl.).Stručni poslovi obuhvaćaju poslove pripreme izgradnje, iniciranje postupka nabave projektne dokumentacije, nabave izvođenja radova, te stručnog nadzora tih radova, prati realizaciju ugovora u tehničkom i financijskom smislu.