Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam

Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam sastoji se od dva odsjeka u kojima se obavljaju stručni i administrativni poslovi  iz područja poduzetništva i turizma...

Djelokrug rada

Služba za gospodarstvo, obrtništvo i turizam sastoji se od dva odsjeka u kojima se obavljaju stručni i administrativni poslovi  iz područja poduzetništva i turizma. Služba obavlja poslove koji se odnose na gospodarski razvoj, poticanje razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva s ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog okruženja te podrške u razvoju poduzetništva Grada Splita. U oblasti turizma prati stanje u turističkom kretanju, predlaže mjere angažiranja gradskih resursa u cilju promicanja turizma, kao gospodarske djelatnosti, prati i analizira mogućnosti dugoročne ponude grada u dijelu održivog razvoja pojedinačnih gradskih područja i resursa te u suradnji sa institucijama u turizmu i gospodarstvu općenito usklađuje aktivnosti grada u svom području rada.

Odsjek za gospodarstvo i obrtništvo

U okviru Odsjeka za gospodarstvo, obavljaju se stručni poslovi iz područja gospodarstva koji su mu dani u nadležnost, izrađuju se programi i predlažu poticajne mjere, u suradnji s drugim dionicima, za razvitak malog gospodarstva, odnosno poduzetništva, prati se stanje u gospodarstvu Grada Splita, koordiniraju se odnosi gospodarskih subjekata Grada, sudjeluje se u provedbi programa poticanja malog gospodarstva, koordinira se i sudjeluje u izradi akata, stručnih podloga, planova i studija od bitne važnosti za gospodarski razvitak Grada, surađuje se s gospodarskim komorama i institucijama iz područja gospodarstva, prati se kretanje zaposlenosti i stanje zaštite potrošača, sudjeluje se u poslovima vezanim za promet poljoprivrednog zemljišta u gospodarske svrhe i prate se rezultati poslovanja svih gospodarskih subjekata na području Grada.

Odsjek za turizam

Odsjek za turizam prati i analizira trendove u turizmu i stanje razvoja turizma i turističke djelatnosti u užem i širem gradskom okruženju, predlaže mjere za poticanje razvoja turizma i sudjeluje u njihovoj realizaciji. Surađuje sa stručno poslovnim organizacijama i potpornim institucijama iz oblasti turizma, predlaže i sudjeluje u organizaciji događanja i manifestacija važnih za promociju Splita kao turističke destinacije, organizira stručne skupove i provođenje savjetovanja i edukacija namijenjenim poduzetnicima u turizmu.