Odsjek za sport

Odsjek za sport


Odsjek za sport obavlja stručne i druge poslove vezane za utvrđivanje javnih potreba u sportu i promicanje sporta i rekreacije u svim uzrastima kao posebne društvene vrijednosti, predlaže mjere za poticanje nadarenih pojedinaca i kolektiva u oblasti sporta te brine o sportskoj promidžbi Grada. Odsjek predlaže i sudjeluje u planiranju poslova rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje sportskih objekata, predlaže modele upravljanja sportskim objektima, prati stanje u oblasti korištenja i gospodarenja sportskom infrastrukturom te vodi evidenciju sportskih objekata. Obavlja poslove vezane za pravni status sportskih objekata, nadzire provedbu ugovora kojima je Grad prenio drugim pravnim osobama svoje ovlasti nad sportskim objektima.