Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu

Odsjek za prosvjetu i tehničku kulturu


U okviru Odsjeka za prosvjetu i tehničku kulturu obavljaju se stručni i drugi poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovništva u oblasti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, te skrbi o djeci predškolske dobi. Utvrđuju se kriteriji i mjerila za financiranje decentraliziranih funkcija u oblasti osnovnog školstva, te kriteriji i mjerila za financiranje širih javnih potreba u osnovnom školstvu, obavlja stručne i druge poslove osiguranja lokalnih potreba stanovnika za odgojem, obrazovanjem i osposobljavanjem za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina. Posebno vodi brigu o popularizaciji, razvitku i promicanju različitih područja znanosti kompatibilnih sa općim društvenim potrebama, predlaže i provodi mjere suradnje s obrazovnim i znanstvenim institucijama radi promicanja i popularizacije