Rad sa strankama

Adresa elektroničke pošte za primanje pismena:   pisarnica@split.hr 

Uredovno vrijeme sa strankama 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima gradske uprave Grada Splita je svaki radni dan od 8:00 do 15:00 sati, osim sljedećih upravnih tijela: 

Upravni odjel za prostorno planiranje, uređenje i zaštitu okoliša:
Ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati
Petkom od 8:00 do 11:30 sati

Upravni odjel za socijalnu skrb, zdravstvenu zaštitu i demografiju:
Ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati
Petkom od 8:00 do 11:30 sati

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, redarstvo i mjesnu samoupravu, Odsjek za javne površne:
Ponedjeljkom i srijedom od 8:00 do 15:00 sati
Petkom od 8:00 do 11:30 sati

Mjesni odbori i gradski kotarevi dužni su uredovno vrijeme za rad sa strankama istaknuti na ulaznim vratima mjesnog odbora/gradskog kotara.