Žnjan

Osnovne informacije - Žnjan

Predsjednik vijeća
Krešimir Čaljkušić

Administrativni tajnik
Desa Kurtović
desa.kurtovic@split.hr 

tel: 021/310-353

Stonska 2,
21000, Split

www.gk-znjan.com 

Gradski kotar "Žnjan" omeđen je: 
  • sa sjevera: Ulicom kralja Sljepana Držislava od spajanja sa Žnjanskom ulicom do K.O. Stobreč; 
  • s istoka: granicom K.O. Split i K.O. Stobreč;   
  • s juga: morskom obalom od ušća potočića Žnjan do točke gdje se spajaju K.O. Stobreč i more;
  • sa zapada:Žnjanskom ulicom od Ulice kralja Stjepana Držislava do mora.

Popis komunalnih redara gradskog kotara Žnjan

Vesna Buklijaš  
vesna.buklijas@split.hr  

tel: 021/310-045
mob: 098/243-274

Popis ulica gradskog kotara Žnjan

  • BIOGRADSKA
  • ISPOD SV. LOVRE
  • KOTORSKA
  • KRALJA DRŽISLAVA 2-28
  • MAKARSKA
  • PAZDIGRADSKA
  • PRIMOŠTENSKA ULICA 6-16
  • PUT DUILOVA
  • PUT ORIŠCA
  • PUT PAZDIGRADA
  • PUT SV. LOVRE
  • PUT TRSTENIKA 40
  • PUT ŽNJANA 5-41
  • PUT ŽNJANA 10-66
  • PUT ŽNJANA 0-2
  • ROVINJSKA
  • SKRADINSKA
  • STONSKA
  • ŠETALIŠTE PAPE IVANA PAVLA II 81-85
  • ŠETALIŠTE PAPE IVANA PAVLA II 45
  • TUČEPSKA ULICA
  • ULICA MASLINE
  • ULICA RAŠELJKE
  • VINOGRADSKA
  • VRGORAČKA
  • ŽNJANSKA