Visoka

Osnovne informacije - Visoka

Predsjednik vijeća
Ivan Bikić

Administrativni tajnik
Jadranka Ćuk
jadranka.cuk@split.hr

tel: 021/310-363
faks: 021/310-364

Cesta mira 3,
21000, Split 

Gradski kotar "Visoka" omeđen je: 
 • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Zbora narodne garde;
 • s istoka: Ulicom Zbora narodne garde od spajanja s Vukovarskom ulicom do spajanja s Poljičkom cestom;
 • sa zapada: Velebitskom ulicom od križanja s Poljičkom cestom do križanja s Vukovarskom ulicom;
 • s juga: Poljičkom cestom od križanja s Velebitskom ulicom do spajanja s Ulicom Zbora narodne garde.

Print Popis komunalnih redara gradskog kotara Visoka

Vinko Kaliterna
vinko.kaliterna@split.hr

tel: 021/310-300
mob: 099/263-02-17

Popis ulica gradskog kotara Visoka

 • BAREŠIĆEVA
 • CESTA MIRA
 • JANJEVSKA
 • KRBAVSKA
 • NINSKA 17-29
 • NINSKA 50-66
 • NINSKA 1-15
 • NINSKA 0-48
 • OZALJSKA
 • PAŠTRIĆEVA
 • PAZINSKA
 • POLJIČKA CESTA 49-73
 • ŠOPOVA
 • TAVELIĆEVA
 • ULICA ZNG 51
 • VELEBITSKA 123-125A
 • VIDINA
 • VINODOLSKA
 • VISOKA
 • VRAZOVA
 • VRH VISOKE
 • VUKOVARSKA 146-180