Sućidar

Osnovne informacije - Sućidar

Predsjednik vijeća
Miljenko Modrić

Administrativna tajnica
Tončica Roguljić
toncica.roguljic@split.hr 

tel: 021/310-359

Vukovarska 109 d,
21000, Split

www.kotarsucidar.com 

Popis komunalnih redara gradskog kotara Sućidar

Ivan Elez
ivan.elez@split.hr

tel: 021/310-075
mob: 098/443-819

Popis ulica gradskog kotara Sućidar

 • BUŠIĆEVA 10-38
 • DRAGANJINA 1-47
 • DRAGANJINA 0-46
 • IVANIĆEVA
 • IVANIŠEVIĆEVA
 • KATUNARIĆEVA
 • MARTIĆEVA
 • NOVAKOVA 1-41
 • NOVAKOVA 2-10
 • PERIVOJ ANE ROJE
 • SUĆIDAR
 • VITEZOVIĆEVA
 • VUKASOVA
 • VUKOVARSKA 85-105
 • VUKOVARSKA 109-119
 • VUKOVARSKA 121-145
 • VUKOVARSKA 107-107D
 • KRLEŽINA 1-53
 • KRLEŽINA 2-16
 • KRLEŽINA 18-36
 • KUKULJEVIĆEVA
 • NOVAKOVA 43-125
 • NOVAKOVA 12-44
 • PARAĆEVA,
 • VELEBITSKA 34-84