Šine

Osnovne informacije - Šine

Predsjednik vijeća
Gordan Milinović

Administrativni tajnik
Ivan Jelača

ivan.jelaca@split.hr

tel: 021/310-361

Josipova 2,
21119, Split

Gradski kotar "Šine" omeđen je: 
 • s juga: Ulicom kralja Stjepana Držislava;
 • sa zapada: potokom sjeverno od Magistrale, istočno od skladišta poduzeća "Naprijed", a zapadno od  pogona "Jadrankamen", produžava pravo na zapadnu granicu parcele Blažević Kaje pok. Petra istočno od crkvice Sv. Petra, nastavlja prema sjeveru do kuće Terze Aleksandra i braće, koja pripada Mjesnom odboru "Kamen", siječe parcelu općena­ rodne imovine, te izbija na asfaltnu cestu Šine -
  Kamen  na  mjestu  gdje  zapadna  granica  parcele Blažević Frane pok. Fabjana siječe cestu i produžava u pravcu sjevera između sudskih zgrada sa zapada i posjeda Blažević Frane s istoka do parcele Buljević Ivana pok. Luke, nastavlja prema sjeveroistoku medašom parcele Grujica Trpimira pok. Pavla koja pripada Mjesnom odboru "Kamen" i parcele Sadić Andrije pok. Šime i parcele općenarodne imovine koje pripadaju Gradskom kotaru "Šine". Na lom mjestu granica ovih dvaju gradskih kotareva izbija na put Kamen - Blato, te istim ide prema istoku do granice K.O. Stobreč.

Popis komunalnih redara gradskog kotara Šine

Josip Pocrnjić

josip.pocrnjic@split.hr

tel: 021/310-052

Popis ulica gradskog kotara Šine

 • GOSPE OD KARMELA
 • JOSIPOVA
 • KAMENSKI PUT 1-43, 0-116
 • KRILAVA
 • MALI PUT
 • MIRNI PUT
 • PUT ANDRIJICE ŠIMIĆA
 • PUT BORIKA
 • PUT KAVE
 • PUT TERMINALA
 • SLANICE
 • STADLEROVA
 • STARI PUT
 • STRMI PUT 9-13
 • STRMI PUT 14-26
 • SV.MIHOVILA 1-9
 • SV. MIHOVILA 2-18
 • SVETOG PETRA 1-37, 0-28
 • TANDARINA, ULICA 4. GARDIJSKE BRIGADE
 • ULICA TEMPLARSKOG REDA 1-39
 • ULICA TEMPLARSKOG REDA 2-24