Lokve

Gradski kotak Lokve

Predsjednik vijeća
Petar Ljubičić

Administrativni tajnik
Herta Jukić
herta.jukic@split.hr 

tel: 021/682-512
faks: 021/682-513

Šižgorićeva 5,
21000, Split

http://www.gk-lokve.com  

Gradski kotar "Lokve" omeđen je: 
 • sa sjevera: Vukovarskom ulicom od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • s istoka: Ulicom Brune Bušića od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske; 
 • s juga: Ulicom Matice hrvatske od križanja s Dubrovačkom ulicom do križanja s Ulicom Brune Bušića; 
 • sa zapada: Dubrovačkom ulicom od križanja s Vukovarskom ulicom do križanja s Ulicom Matice hrvatske.

Popis komunalnih redara gradskog kotara Lokve

Stipan Marasović

stipan.marasovic@split.hr 

Tel: 021/310-490

mob: 098/243-278
 
 

Popis ulica gradskog kotara Lokve

 • DUBROVAČKA 10-28
 • KRANJČEVIĆEVA 15-45
 • KRANJČEVIĆEVA 16-32
 • MATICE HRVATSKE 5-9B
 • STEPINČEVA 1-87
 • ŠIŽGORIĆEVA 1-34
 • VUKOVARSKA 80-114