Gradski kotar Grad

Gradski kotar Grad

Predsjednik vijeća
Žarko Matijević

Administrativni tajnik
Nikola Bakić
nikola.bakic@split.hr 

tel: 021/682-506
fax: 021/682-507

Bernardinova 1,
21000, Split

Gradski kotar "Grad" omeđen je: 
  • sa sjevera: Gundulićevom ulicom od križanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom; 
  • s istoka: Livanjskom ulicom od spajanja s Ulicom Domovinskog rata, Zagrebačkom ulicom do točke izlaza na more gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja; 
  • s juga: Obalom hrvatskog narodnog preporoda od točaka gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja do točke gdje se spajaju Obala hrvatskog narodnog preporoda, Trumbićeva obala i Ulica bana Josipa Jelačića; 
  • sa zapada: od točke gdje se spajaju Trumbićeva obala i Obala hrvatskog narodnog preporoda, Uli­com bana Josipa Jelačića, Matošića ulicom, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do spajanja s Kavanjinovom odnosno Gundulićevom.