Grad

Gradski kotar Grad

Predsjednik vijeća
Žarko Matijević

https://kotargrad-split.com/


Vijeće Gradskog kotara Grad

NL Marina Krpetića:
Marin Krpetić
Žarko Matijević - Predsjednik
Lara Arapović

SDP:
Tonći Vuković

Slaven Batić - zamjenik Predsjednika

HDZ:
Leo Luetić kojeg je zamijenio Denis Kulušić

Pametno:
Dean Stubnja

Administrativni tajnik
Nikola Bakić
nikola.bakic@split.hr 

tel: 021/682-506
fax: 021/682-507

Adresa: Obala hrvatskog narodnog preporoda 10/1, 21000 Split

Radno vrijeme sa strankama:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak: 8:00-11:30 i 12:00-13:00 uz dnevni odmor 11:30-12:00
Srijedom: 10:00-12:30 i 15:30-18:00 uz dnevni odmor 12:30-13:00

Gradski kotar "Grad" omeđen je: 
  • sa sjevera: Gundulićevom ulicom od križanja s Ulicom Domovinskog rata do križanja sa Zrinsko-Frankopanskom ulicom; 
  • s istoka: Livanjskom ulicom od spajanja s Ulicom Domovinskog rata, Zagrebačkom ulicom do točke izlaza na more gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja; 
  • s juga: Obalom hrvatskog narodnog preporoda od točaka gdje se spajaju Obala Lazareta i Obala kneza Domagoja do točke gdje se spajaju Obala hrvatskog narodnog preporoda, Trumbićeva obala i Ulica bana Josipa Jelačića; 
  • sa zapada: od točke gdje se spajaju Trumbićeva obala i Obala hrvatskog narodnog preporoda, Uli­com bana Josipa Jelačića, Matošića ulicom, Zrinsko-Frankopanskom ulicom do spajanja s Kavanjinovom odnosno Gundulićevom.