Bol

Gradski kotar Bol

Predsjednik vijeća
Ante Šunjić

Administrativni tajnik

Vesna Perak Bone
vesna.perak-bone@split.hr

tel: 021/310-377

Ulica slobode 24,
21000, Split

Gradski kotar "Bol" omeđen je: 
  • sa zapada: od zapada prema sjeveru Ulicom Domovinskog rata do križanja s Dubrovačkom uli­com, zatim Dubrovačkom ulicom do križanja s Vukovarskom ulicom na jugu;
  • s juga: Vukovarskom ulicom od njenog početka do križanja s Dubrovačkom ulicom.