Temeljni akti Grada Splita

Statut Grada Splita, Poslovnik Gradskog vijeća, Ustroj

Statut Grada Splita
Poslovnik Gradskog vijeća
Ustroj
  • Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 39/13, 21/14 i 6/15)

Untitled