Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

40. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 4. studenoga 2020. g.

NAPOMENA: Materijale za 40. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici: https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/20-01/18
URBROJ: 2181/01-09-01/6-20-1
Split, 04. studenog 2020. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

- S V I M A -

Na temelju članka 82. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

4. studenoga (srijeda)  2020. godine

40. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I   R E D

  1. Prijedlog za imenovanje ravnatelja Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta u Splitu
     
  2. Prijedlog rješenja o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Split
     
  3. Prijedlog rješenja o imenovanju v.d. ravnateljice Dječjeg vrtića Radost Split
     
  4. Prijedlog odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi Hrvatski dom Split

 

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić, v.r.

 

Untitled

Archive