Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

39. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - tematska rasprava o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana grada Splita - 04. 11. 2020.

NAPOMENA: Materijale za 39. sjednicu Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

KLASA: 023-01/20-01/17
URBROJ: 2181/01-09-01/6-20-1
Split, 28. listopada 2020. godine

VIJEĆNICAMA/VIJEĆNICIMA
GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
S v i m a  -

Na temelju članka 84. stavka 2. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“, broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

04. studenoga (srijeda) 2020. godine u 11,30 sati

koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, Šoltanska 2

39. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA

tematska rasprava o izmjenama i dopunama

Generalnog urbanističkog plana Grada Splita

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

1. Tematska rasprava o izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Splita

PREDSJEDNIK
Gradskoga vijeća

Igor Stanišić, v.r.

 

Napomena
- Materijali će bit dostavljeni 29. listopada 2020. godine

Na znanje:
Gradonačelniku, ovdje

Untitled

Archive