Sjednice Gradskog vijeća

Sjednice Gradskog vijeća 2004.-2019. ...

DEFAULT (CONTENT)

34. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita - 23. travnja 2020.

NAPOMENA: Materijale za sjednice Gradskoga vijeća možete preuzeti na poveznici:  https://sjednice.split.hr

Na temelju članka 82. stavka 4. Poslovnika Gradskoga vijeća Grada Splita („Službeni glasnik Grada Splita“ broj 26/15, 11/18 i 15/20), sazivam za

23. travnja (četvrtak)  2020. godine u 11,00 sati
34. SJEDNICU GRADSKOGA VIJEĆA GRADA SPLITA
lektronskim putem preko Cisco webex platforme


Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I   R E D

1. Usvajanje zapisnika sa 32. sjednice Gradskoga vijeća Grada Splita

2. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Splita

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjesnoj samoupravi

4. Izvješće o radu trgovačkog društva „Čistoća“ d.o.o. Split za 2019. godinu temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom

5. Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

6. Izvješće o izvršenju Programa Socijalne skrbi i zdravstvene zaštite Grada Splita za 2019. godinu

7. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine8. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Splita za 2019. godinu

9. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Splita za 2020. godinu

10. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje grada Splita u 2019. godini

11. Prijedlog Zaključka o sklapanju Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Operativnog programa Upravljanje ljudskim potencijalima 2014-2020.

12. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o osnivanju, imenovanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada Partnerskog vijeća za Urbanu aglomeraciju Split

13. Prijedlog Zaključka o usvajanju teksta Sporazuma o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova i općina splitske aglomeracije

14. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja naknade za koncesiju za obavljanje komunalnih djelatnosti za razdoblje do 30. lipnja 2020. godine

15. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o oslobađanju plaćanja komunalne naknade do 30.06.2020. godine za subjekte kojima je zabranjen rad prema Odluci Nacionalnog stožera Civilne zaštite

16. Davanje prethodne suglasnosti na prijedloge Statutarnih odluka o izmjenama Statuta osnovnih škola:

 

 1. Osnovne škole „Blatine-Škrape“
 2. Osnovne škole  „Bol“
 3. Osnovne škole „Brda“
 4. Osnovne škole „Dobri“
 5. Osnovne škole „Kamen-Šine“
 6. Osnovne škole „Kman-Kocunar“
 7. Osnovne škole „Lučac“
 8. Osnovne škole „Manuš“
 9. Osnovne škole „Marjan“
 10. Osnovne škole „Mejaši“
 11. Osnovne škole „Meje“
 12. Osnovne škole „Mertojak“
 13. Osnovne škole „Plokite“
 14. Osnovne škole „Pojišan“
 15. Osnovne škole „Pujanki“
 16. Osnovne škole „Ravne njive-Neslanovac“
 17. Osnovne škole „Skalice“
 18. Osnovne škole „Slatine“
 19. Osnovne škole „Spinut“
 20. Osnovne škole „Split 3“
 21. Osnovne škole „Stobreč“
 22. Osnovne škole „Sućidar“
 23. Osnovne škole „Trstenik“
 24. Osnovne škole „Visoka“
 25. Osnovne škole „Žnjan-Pazdigrad“
 26. Osnovne škole Žrnovnica


Ad 17. Prijedlog zaključak o neisplati naknade članovima upravnih vijeća ustanova u kulturi, kazališnih vijeća i vijeća u kulturi Grada Splita te članovima nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu i većinskom vlasništvu Grada Splita

Ad 18. Prijedlog zaključka o neisplati naknade predsjedniku, zamjeniku predsjednika i članovima radnih tijela Gradskoga vijeća

 

PREDSJEDNIK Gradskoga vijeća
Igor Stanišić, v.r.

Napomena:
1. Vijećnička pitanja možete postaviti putem e-maila: tea.tomic@split.hr; i ista će se smatrati da su postavljena na sjednici, te će te odgovore na iste dobiti sukladno Poslovniku

2. Materijali za točke Ad 17. i Ad 18. biti će naknadno dostavljeni nakon sjednice Odbora za izbor i imenovanja sazvane za 20. travnja 2020. godine

Untitled

Archive